bedrijfvoeren gewasbescherming

bedrijf-gewasbescherming-omslag

Ontwerp en realisatie van omslag & binnenwerk.
Het cursusboek Bedrijfsvoeren gewasbescherming sluit aan bij het gelijknamige bewijs van vakbekwaamheid.

In deze uitgave komt het sector overstijgende deel van Bedrijfsvoeren gewasbescherming aan de orde. Het vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren gewasbescherming is verplicht voor bedrijven die gewasbescherming uitvoeren voor derden zoals landbouwloonbedrijven, hoveniers en groenvoorzieners. Ook bedrijfshoofden van teeltbedrijven geboren op of na 1 januari 1996 dienen in het bezit zijn van deze licentie.

Met deze regelgeving stelt de overheid zich een verdere verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op het verminderen van risico’s en emissies ten doel. De samenleving vindt bestrijdingsmiddelen risicovol en wil het gebruik en de afhankelijkheid van de middelen verminderen. Kennis van planten, groeiomstandigheden en gewasverzorging is permanent in ontwikkeling en biedt telkens nieuwe mogelijkheden de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen te verminderen.

Ontwerp en opmaak in opdracht van Ontwikkelcentrum.

boekverzorging, Ontwikkelcentrum Ede