Ecologische economie

ecologische-economie-omslag-groot

Ontwerp en realisatie van omslag & binnenwerk.
In een tijd waarin de grenzen tussen natuur en samenleving steeds meer vervagen, zijn ecologie en economie vaak nog twee volstrekt gescheiden werelden.

Niet alleen zullen economen zich meer moeten verdiepen in de ecologie, maar ook zullen ecologen inzicht moeten hebben in economische principes en concepten.

Doel van dit boek is om de student kennis en begrip bij te brengen van de economische wetenschap, en hem of haar een denkraam te bieden voor belangrijke ecologische thema’s van deze tijd. Het boek laat zien dat economische theorieën soms deel uitmaken van een ecologisch probleem, maar soms ook leveren ze waardevolle inzichten in de oplossing ervan.

Het leerboek is bedoeld voor het groene onderwijs aan instellingen voor het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Ontwerp en opmaak van omslag & binnenwerk in opdracht van Ontwikkelcentrum Ede.

boekverzorging, Ontwikkelcentrum Ede