uitvoeren gewasbescherming

uitvoeren-gewasbescherming-omslag
Ontwerp en realisatie van omslag & binnenwerk.
Iedereen die beroepsmatig gewasbeschermingsmiddelen koopt, toepast of onder zijn beheer heeft, moet minimaal in het bezit zijn van het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren gewasbescherming.

Het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren gewasbescherming, waarbij deze uitgave aansluit, bestaat uit drie onderdelen, namelijk (A) het herkennen van onkruiden, ziekten, plagen, nuttige insecten en abiotische factoren, (B) de theorie over algemene gewasbescherming en (C) een praktijktoets.

Ontwerp en opmaak in opdracht van Ontwikkelcentrum Ede.

boekverzorging, Ontwikkelcentrum Ede