sociaal jaarverslag Malmberg

sociaal jaarverslag 2006 omslag
Ontwerp & opmaak van omslag en binnenwerk & fotografie.
Een aantal items van het jaarverslag is in deze uitgave verbeeld door kinderen. Door deze ludieke aanpak werd het verslag veel beter gelezen dan jaarverslagen in voorgaande jaren.
brochures, Uitgeverij Malmberg