Categorie: Ontwikkelcentrum Ede

Kenniskiem

Ontwerp en opmaak van omslag & binnenwerk. Kenniskiem is een zeer uitgebreide set van leermiddelen die aansluit bij de kerntaken en werkprocessen van de nieuwe kwalificatiedossiers. Om te borgen dat het lesmateriaal actueel is en op het onderwijs aansluit, is … Lees verder

Ontwikkelcentrum Ede

bedrijfvoeren gewasbescherming

Ontwerp en realisatie van omslag & binnenwerk. Het cursusboek Bedrijfsvoeren gewasbescherming sluit aan bij het gelijknamige bewijs van vakbekwaamheid. In deze uitgave komt het sector overstijgende deel van Bedrijfsvoeren gewasbescherming aan de orde. Het vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren gewasbescherming is verplicht voor … Lees verder

boekverzorging, Ontwikkelcentrum Ede

uitvoeren gewasbescherming

Ontwerp en realisatie van omslag & binnenwerk. Iedereen die beroepsmatig gewasbeschermingsmiddelen koopt, toepast of onder zijn beheer heeft, moet minimaal in het bezit zijn van het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren gewasbescherming. Het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren gewasbescherming, waarbij deze uitgave aansluit, bestaat uit drie … Lees verder

boekverzorging, Ontwikkelcentrum Ede

Ecologische economie

Ontwerp en realisatie van omslag & binnenwerk. In een tijd waarin de grenzen tussen natuur en samenleving steeds meer vervagen, zijn ecologie en economie vaak nog twee volstrekt gescheiden werelden. Niet alleen zullen economen zich meer moeten verdiepen in de … Lees verder

boekverzorging, Ontwikkelcentrum Ede

Kenniskiem

Concept & ontwerp omslagen. Een omslagenreeks in opdracht van Ontwikkelcentrum Ede.

boekverzorging, Ontwikkelcentrum Ede

Dieren in de zorg

Ontwerp & opmaak. Voor Het Ontwikkelcentrum Ede hebben we voor deze uitgave het ontwerp en de opmaak verzorgt. Tot nu toe ontbrak er kennis over dieren die worden ingezet in AAI (Animal Assisted Interventions). Daarnaast ontbraken er richtlijnen, handvatten, instrumenten, … Lees verder

boekverzorging, Ontwikkelcentrum Ede

‘Groenproeven’ hand- en werkboeken

Ontwerp omslag & binnenwerk. Groenproeven is een online leermethode van het Ontwikkelcentrum. Om de vraag naar gedrukte exemplaren te beantwoorden heeft men ervoor gekozen de hele methode uit te geven in de vorm van hand- en werkboeken. Hiervoor hebben wij … Lees verder

boekverzorging, Ontwikkelcentrum Ede

Knaagdierbeheersing

Ontwerp & opmaak van omslag en binnenwerk. Cursusboek voor het behalen van het certificaat ‘knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven’ in opdracht van het Ontwikkelcentrum Ede.

boekverzorging, Ontwikkelcentrum Ede