SHSA

SHSA-1
Ontwerp & realisatie.
De Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA) heeft als doelstelling de aantrekkelijkheid van de Arnhemse kade te vergroten en de binding van de stad met de rivier te versterken.

Toekomstige activiteiten zijn gevat in een plan, dat bestaat uit een combinatie van activiteiten die op korte termijn de geschiedenis en de betekenis van de plek weer zichtbaar maakt en tevens het startpunt kan zijn voor een bezoek aan het natuurgebied Stadsblokken-Meinerswijk. Van dit plan is een rapport opgesteld waarmee men dit communiceert.

Buro Gom heeft dit samen met Snelle Koppen voorzien van een lay-out en heeft ook een nieuw logo voor SHSA ontworpen.
brochures