Rapport Huiskamerproject Welstede

Ontwerp & opmaak van omslag en binnenwerk.
Een rapport over het succes van een project voor naschoolse opvang in de gemeente Ede.
De Huiskamer Voor Jonge Tieners is een samenwerkingsproject van Wijkcentrum De Velder en welszijnsorganisatie Welstede.
brochures