Opleidingsprofiel bedrijfskunde


Het opleidingsprofiel voor het Landelijk Opleidingsoverleg Bedrijfskunde (LOOBK), een onderdeel van 'vereniging hogescholen'.

De transparante en verschuivende kaders staan voor de verschillende visies die er leven binnen een bedrijf en waarbinnen je als bedrijfskundige naar de overlap en grenzen moet zoeken. Er ontstaan nieuwe vormen en kleuren bij overlap, dat was het uitgangspunt bij dit ontwerp.

Buro Gom heeft het omslag ontworpen evenals zorg gedragen voor de lay-out en opmaak van het binnenwerk.
In opdracht van het LOOBK.