Gelderland grensland


Vanouds kent Gelderland allerlei binnengrenzen. De grote rivieren vormden eeuwenlang barrières tussen Noord en Zuid, de indeling in kwartieren leidde ertoe dat de Veluwe, de Achterhoek en de Betuwe elk hun eigen(gereide) bestuur kenden, taal- en religieuze grenzen liepen en lopen dwars door het gewest.
Wat betekenden al die grenzen voor de inwoners van dit gebied? In welke mate werd hun identiteit erdoor gevormd? Hoe gingen zij met grenzen om? Door de blik te richten op verschillende tijden en verschillende soorten grenzen toont Gelderland grensland niet alleen verrassende inzichten in de Gelderse geschiedenis, maar ook in het fenomeen ‘grenzen’ in het algemeen.

Buro Gom heeft het omslag ontworpen evenals de lay-out en opmaak van het binnenwerk. Ook heb ik een 30-tal topografische kaarten vervaardigd, ieder hoofdstuk opent met een kaart van het gebied waar dat hoofdstuk over gaat.
In opdracht van Uitgeverij Vantilt.