Groenproeven


Groenproeven is een online leermethode van het Ontwikkelcentrum. Om de vraag naar gedrukte exemplaren te beantwoorden heeft men ervoor gekozen de hele methode uit te geven in de vorm van hand- en werkboeken.

Buro Gom heeft het omslag ontworpen evenals zorg gedragen voor de lay-out en opmaak van het binnenwerk van deze omvangrijke methode (± 6000 pagina's).
In opdracht van het Ontwikkelcentrum.