Kenniskiem


Kenniskiem is een zeer uitgebreide set van leermiddelen die aansluit bij de kerntaken en werkprocessen van de nieuwe kwalificatiedossiers. Om te borgen dat het lesmateriaal actueel is en op het onderwijs aansluit, is het belangrijk dat in het hele ontwikkelproces nauw wordt samengewerkt met docenten uit de aoc’s, ondernemers en onderzoekers.
Mbo-docenten en ondernemers vertalen de kaders naar raamwerken en verwerken hun vakkennis in de inhoud. Ook bij de toetsing van de bruikbaarheid en of het materiaal de juiste informatie bevat, spelen onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek een grote rol. Zo is bijvoorbeeld de thematische indeling van het lesmateriaal gebaseerd op input van vakdocenten.

Buro Gom heeft de omslagenreeks ontworpen evenals de lay-out van het binnenwerk en het digitale lesmateriaal.
In opdracht van het Ontwikkelcentrum.